601 IS­LAND PÅ ETT BRA­SI­LI­EN

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

n Mal­di­ver­na, Frans­ka Po­ly­ne­si­en, Bru­nei och Va­nu­a­tu är Vm-kla­ra!

Nä, ni hör ju hur osan­no­likt det lå­ter. Det mås­te va­ra omöj­ligt för en na­tion med 200 000-300 000 in­vå­na­re att kva­li­fi­ce­ra sig för den fi­nas­te av fot­bollstur­ne­ring­ar.

Säg det till Is­land.

Den kar­ga öna­tio­nen med 346 750 sjä­lar pre­ste­rar bort­om det be­grip­li­ga och är det land med minst be­folk­ning ge­nom ti­der­na som får åka till Vm-slut­spe­let.

1. Is­land................ 346 750 in­vå­na­re (2018)

2. Trini­dad & To­ba­go... 1,3 mil­jo­ner in­vå­na­re (2006)

3. Nor­dir­land............. 1,4 mil­jo­ner in­vå­na­re (1958, 1982, 1986)

4. Slo­ve­ni­en.............. 2 mil­jo­ner in­vå­na­re (2002, 2010)

5. Ja­mai­ca................ 2,7 mil­jo­ner in­vå­na­re (1998)

6. Uru­gu­ay............. 3,5 mil­jo­ner in­vå­na­re (13 VM sen 1930)

7. Bosni­en................ 3,5 mil­jo­ner in­vå­na­re (2014)

8. Pa­na­ma............. 4 mil­jo­ner in­vå­na­re (2018)

9. Ku­wait.................. 4,1 mil­jo­ner in­vå­na­re (1982)

10. Kro­a­ti­en............ 4,2 mil­jo­ner in­vå­na­re (1998, 2002, 2006, 2014, 2018). ...och Bra­si­li­en är folk­ri­kast i VM 2018: 208 333 000 mil­jo­ner in­vå­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.