DA­TUM ATT KOM­MA I HÅG

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

n 31 ja­nu­a­ri: Sis­ta an­sök­nings­dag för det här ­för­sälj­nings­fönst­ret.

Det spe­lar ing­en roll vil­ken dag du an­sö­ker, ef­ter att fönst­ret är stängt görs en lott­drag­ning bland al­la an­sök­ning­ar­na. n 13 mars: Even­tu­el­la bil­jet­ter som in­te sålts i ti­di­ga­re för­sälj­nings­föns­ter släpps nu åter­i­gen till för­sälj­ning, den­na gång är det först till kvarn som gäl­ler. Det­ta föns­ter stäng­er sen den 3 april. n 18 april–15 ju­li: Even­tu­el­la bil­jet­ter som fort­fa­ran­de finns kvar säljs här. Först till kvarn gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.