SÅ BOR DU

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

n Ho­tell, lä­gen­he­ter, cam­ping. I nu­lä­get är de fles­ta ho­tel­len i samt­li­ga värd­stä­der re­dan full­bo­ka­de, men in­för EM i Ukrai­na/po­len 2012 så var lä­get li­ka­dant då Ue­fa via si­na re­se­by­rå­er bo­ka­de upp all­ting i för­väg. I ja­nu­a­ri/feb­ru­a­ri släpp­tes sen rum­men fria och sup­port­rar­na kun­de bo­ka fritt. Räk­na dock in­te med någ­ra ra­bat­te­ra­de rums­pri­ser. Camp Swe­den har ord­nat cam­ping­plat­ser i de se­nas­te fy­ra mäs­ter­ska­pen där Sverige va­rit med. Pla­ne­ring på­går även för Ryss­land, men i skri­van­de stund är det oklart om det går att ge­nom­fö­ra. Vän­ta in­te med att bo­ka bo­en­de till sis­ta mi­nu­ten, det kom­mer att va­ra fullt i de fles­ta värd­stä­der­na. För den som vill spa­ra in någ­ra kro­nor på bo­en­det kan nat­tå­gen mel­lan värd­stä­der­na va­ra ett al­ter­na­tiv, även om re­san är lång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.