...OCH SUC­CÉ-KAPTENEN FORT­SÄT­TER ATT LA­GA TÄNDER I VÄN­TAN PÅ VM

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

n Man har ju hört att Eng­lands Ga­reth Sout­h­ga­te knäc­ker ex­tra som af­färs­bi­trä­de, Frank­ri­kes Di­di­er De­champs job­bar kväl­lar på det lo­ka­la vakt­bo­la­get och Spa­ni­ens ­Ju­len Lo­pete­gui sli­ter som stä­da­re vid si­dan av lands­lags­ar­be­tet. Nä, så är det för­stås in­te. Det till­hör in­te van­lig­he­ter­na att VM:S för­bunds­kap­te­ner fort­fa­ran­de ar­be­tar utö­ver

fot­bol­len, men Is­lands Hei­mir Hall­gríms­son kne­gar fort­fa­ran­de som tand­lä­ka­re.

n De ses som det star­kas­te af­ri­kans­ka la­get – men har sto­ra pro­blem på mål­vakts­si­dan. Nu an­ty­der Ni­ge­ri­as för­bunds­kap­ten Ger­not Ro­hr att en come­back för Lil­le-mål­vak­ten Vin­cent Eny­ea­ma, 35, är nä­ra fö­re­stå­en­de: – Jag hop­pas att han kan kom­ma till­ba­ka, och om han gör bra ifrån sig i Lil­le el­ler i nå­gon an­nan klubb, så tror jag att han kom­mer att änd­ra sitt be­slut, sä­ger Ro­hr. Eny­ea­ma var i många år lands­la­gets första­val, men val­de att av­slu­ta sin lands­lags­kar­riär för två år se­dan när då­va­ran­de för­bunds­kap­te­nen Sun­day Oli­seh tog ifrån ho­nom lag­kap­tens­bin­deln ba­ra tim­mar in­nan en trä­nings­match. Men hans er­sät­ta­re, Wol­ver­hamp­tons Carl Ike­me, tving­a­des av­bry­ta sin kar­riär i som­ras när han drab­ba­des av leu­ke­mi och de mål­vak­ter som se­dan tes­tats har in­te im­po­ne­rat.

n Två na­tio­ner som minst sagt haft det tufft i Vm-histo­ri­en är:

EL SALVADOR har del­ta­git i två tur­ne­ring­ar, 1970 och 1982 med föl­jan­de fa­cit: sex mat­cher, noll po­äng med 1–22 i mål­skill­nad.

BOLIVIA har tre VM på kon­tot och har bok­förts för sex mat­cher, en po­äng och 1–20 i mål­skill­nad.

Hei­mir Hall­gríms­son på sin prak­tik på He­mön, Is­land. Fo­to: ANDRE­AS BARDELL & THINKSTOCK

Fo­to: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.