AL­LA SVE­RI­GES VM-MAT­CHER

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

n VM i Ryss­land blir Blå­gults 12:e mäs­ter­skap i histo­ri­en.

På 46 mat­cher har det bli­vit 16 seg­rar och 17 för­lus­ter. Det finns en starkt drag­nings­kraft mel­lan Sverige och Bra­si­li­en i Vm-sam­man­hang – in­te mind­re än sju gång­er har na­tio­ner­na mötts (vil­ken även är Vm-re­kord) – fem för­lus­ter och två oav­gjor­da.

Sverige och Tyskland har stött på varand­ra fy­ra gång­er – en se­ger och tre för­lus­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.