BEN­JA­MIN HENRICHS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

TYSKLAND

Född: 1997. Klubb: Bay­er Le­ver­ku­sen. Po­si­tion: Hö­ger­back. Kom­men­tar: Re­dan or­di­na­rie i Bay­er Le­ver­ku­sen och yngst av samt­li­ga spe­la­re som fick chan­sen för Tyskland i kva­let. De­bu­te­ra­de i lands­la­get re­dan hös­ten 2016 ef­ter att ha ta­git he­la Bun­de­s­li­ga med storm för­ra sä­song­en. Be­hö­ver hit­ta jämn­he­ten i pre­sta­tio­ner­na för att över hu­vud ta­get få föl­ja med till Ryss­land näs­ta som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.