RODRIGO BENTANCUR

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

URU­GU­AY

Född: 1997. Klubb: Ju­ven­tus. Po­si­tion: An­fal­la­re. Kom­men­tar: Han har nyss an­länt till Ju­ven­tus från Boca Ju­ni­ors och ba­ra gjort en hand­full li­ga­mat­cher. Än­då an­ses Rodrigo Bentancur re­dan va­ra Uru­gu­ays mest spän­nan­de ta­lang. Fy­sik pa­rat med en sä­ker pass­nings­fot. Den rör­li­ge de­fen­si­va mitt­fäl­ta­ren täc­ker sto­ra ytor och jäm­förs med Ser­bi­ens Ne­man­ja Ma­tic. Det är för­stås ett om­dö­me som för­plik­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.