FÖR­BUNDS­KAP­TEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

STA­NISLAV TJERTJE­SOV, 54 Me­ri­ter: Polsk li­ga- och cup­mäs­ta­re med Le­gia Wars­za­wa 2015/16. n Den för­re lands­lags­mål­vak­ten tog över ef­ter det rys­ka miss­lyc­kan­det i EM 2016. Det förs­ta sto­ra testet, som­ma­rens Con­fe­de­ra­tions Cup, vi­sa­de in­te på någ­ra stör­re fram­steg, om ens nå­got. Men i de se­nas­te trä­nings­lands­kam­per­na (bland an­nat 3–3 mot Spa­ni­en) syn­tes än­då att Tjertje­sov bör­jat få li­te ord­ning på la­get. De­fen­siv i grund­tan­ken, men har tving­ats tän­ka om nå­got med tan­ke på spelar­trup­pens ut­form­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.