HÖ­JER RIBBAN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Es­sam El Ha­da­ry har vak­tat må­let för Egyp­ten 156 gång­er. Myc­ket ty­der på att den 44-åri­ge ve­te­ra­nen får för­tro­en­det även i VM. Di­di­er Drog­ba har en gång be­skri­vit egyp­ti­ern som ”den tuf­fas­te mot­stån­da­ren” han mött. Men VM blir väl än­då hans av­skedstur­né? Ic­ke! – Jag tror att jag kom­mer gå i pen­sion först om fy­ra år. För jag tror att jag kan spe­la he­la vägen till VM 2022, ­sä­ger mål­vakts­stjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.