FÖRBUNDSK APTEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

HÉCTOR CU­PER, 61. Me­ri­ter: Ta­git Va­len­cia till två Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­ler. n En av världs­fot­bol­lens mest ru­ti­ne­ra­de trä­na­re, Héctor Cúper. Som he­tast på 90-ta­let och runt mil­len­ni­e­skif­tet med fi­na re­sul­tat i Mal­lor­ca, Va­len­cia och In­ter (som bör­ja­de bra men slu­ta­de i bit­ter­het). Har haft enorm otur un­der kar­riä­ren och för­lo­rat mängder av ­fi­na­ler och li­ga­tit­lar när det väl gällt som all­ra mest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.