ARABVÅR

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Re­kord!

För förs­ta gång­en ­nå­gon­sin har fy­ra ara­bis­ka län­der kva­li­fi­ce­rat sig för sam­ma Vm-slut­spel. ­Utö­ver Egyp­ten är ju även Sau­dia­ra­bi­en, Ma­roc­ko och Tu­ni­si­en med i tur­ne­ring­en. Vil­ket som är bäst? Fifa-rank­ning­en är of­ta miss­vi­san­de, men sä­ger i skri­van­de stund föl­jan­de:

1 Tu­ni­si­en

2 Egyp­ten

3 Ma­roc­ko

4 Sau­dia­ra­bi­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.