MÄSTERSKAPSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Nä, den är ing­et vi­da­re. Vad gäl­ler VM så är det allt­så förs­ta gång­en på 18 år – ef­ter sex miss­lyc­ka­de kval – som Egyp­ten kva­li­fi­ce­rar sig. Där­e­mot finns det go­da me­ri­ter från af­ri­kans­ka mäs­ter­ska­pen. Tre tit­lar och en andra­plats un­der 00-ta­let. Det ska dock sä­gas att Egyp­ten ge­nom­led en svit på tre raka mis­sa­de mäs­ter­skap 2012, 2013 och 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.