MÄSTERSKAPSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Finns i mas­sor. Kolla no­ti­sen om Ro­nal­do så fat­tar du. Por­tu­gal har allt­så in­te mis­sat ett en­da slut­spel på 2000-ta­let. Det är få som kan mat­cha Ro­nal­do i sam­man­hang­et, men i den trupp för­bunds­kap­ten Fernando San­tos kom­mer att ta ut finns det ett fler­tal spe­la­re som har åt­minsto­ne ett par, tre mäs­ter­skaps­tur­ne­ring­ar i ba­ga­get. Allt­så: är det nå­got Por­tu­gal in­te li­der brist på så är det er­fa­ren­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.