ENSAMT PÅ TOP­PEN?

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Kom­mer Spa­ni­en att spe­la med en renod­lad an­fal­la­re i VM och i så fall – vem blir det? Det är en av frå­gor­na som för­bunds­kap­ten Ju­len Lo­pete­gui har att brot­tas med fram­ö­ver. När ”La Ro­ja” gjor­de sin bäs­ta match i kva­let, 3–0-se­gern hem­ma mot Ita­li­en, val­de Lo­pete­gui att spe­la med Re­al Madrids Isco som ”falsk nia”. Vid till­fäl­let var Di­e­go Cos­ta – bäs­te spans­ke målskytt i Vm-kva­let med fem full­träf­far – in­te till­gäng­lig ef­tersom han är satt i ka­ran­tän fram till 1 ja­nu­a­ri.

– Jag har många star­ka al­ter­na­tiv till po­si­tio­nen som num­mer nio. Al­va­ro Mo­ra­ta (Chel­sea) är ett, vi är myc­ket nöj­da med ho­nom. Det är vi även med Rodrigo (Va­len­cia) och Ia­go Aspas (Cel­ta Vi­go). Di­e­go Cos­ta är såklart ett an­nat al­ter­na­tiv, vi får se hur han ser ut när han får bör­ja spe­la med At­lé­ti­co Madrid, sä­ger Lo­pete­gui.

”SPA­NI­EN MÅS­TE FÅ RESPEKTEN VI FÖR­TJÄ­NAR.” FÖR­BUNDS­KAP­TE­NEN JU­LEN LO­PETE­GUI EF­TER ATT HANS LAG KOM­MIT FÖ­RE ITA­LI­EN I KVAL­GRUP­PEN.

Mo­ra­ta.

Rodrigo. Aspas. Cos­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.