MÄSTERSKAPSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Det finns för­stås gott om spe­la­re i Her­vé Re­nards till­tänk­ta trupp som har med­ver­kat i af­ri­kans­ka mäs­ter­ska­pen, men ing­en som har del­ta­git i ett glo­balt mäs­ter­skap, och det av lätt för­klar­li­ga skäl: Ma­roc­ko har in­te lyc­kats kva­la in till ett Vm-slut­spel se­dan 1998. Störs­ta pro­fi­len? In­ner­bac­ken Meh­di Benatia, som bli­vit ita­li­ensk mäs­ta­re med Ju­ven­tus och tysk mäs­ta­re med Bay­ern Mün­chen.

”NEJ, BROR, ALLT GICK TYD­LI­GEN IN­TE SOM FÖRVÄNTAT...” MEH­DI BENATIA SVA­RAR SYR­LIGT PÅ DEN VI­DEO SOM ELFENBENSKUSTENS SERGE AURIER LA­DE UPP IN­FÖR DET AV­GÖ­RAN­DE VM-KVALMÖTET LÄN­DER­NA EMEL­LAN. AURIER LO­VA­DE I VIDEON ATT EL­FEN­BENS­KUS­TEN SKUL­LE STRIMLA MA­ROC­KO OCH GÅ TILL VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.