FÖR­BUNDS­KAP­TEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

DI­DI­ER DE­SCHAMPS, 49 Me­ri­ter: Vun­nit VM, EM, Se­rie A, Li­gue 1 och Cham­pi­ons Le­a­gue som spe­la­re. Vun­nit Li­gue 1 som trä­na­re, men har ock­så ta­git sil­ver i så­väl EM 2016 (Frank­ri­ke) som Cham­pi­ons Le­a­gue 2004 (Mo­naco). n Sil­ver­rä­ven var le­da­re, näs­tan för­bunds­kap­ten, re­dan på pla­nen. Sten­hår­da ny­por, noll för­stå­el­se för di­va­la­ter och re­do att slänga ut al­la stjär­nor som misskö­ter sig el­ler in­te vill un­der­ord­na sig kol­lek­ti­vet. Han är dock ing­en di­no­sau­rie, ut­an flexibel i sitt le­dar­skap och skick­lig på att få si­na ut­val­da spe­la­re att växa un­der an­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.