LAG­FÖR­SLAG GAV ITA­LI­EN & CHI­LE NYTT HOPP OM ATT VA­RA MED PÅ VM-FESTEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Pe­ru ris­ke­ra­de dis­kva­li­fi­ka­tion från VM en­ligt lo­ka­la me­di­er, det­ta ef­ter att den pe­ru­ans­ka kon­gres­sen lagt ett lag­för­slag som kun­de tol­kas som att den skul­le ta makten över det nationella fot­bolls­för­bun­det. Ett brott mot Fi­fas reg­ler, och i ut­slag­na län­der som Ita­li­en, Chi­le och Nya Ze­e­land tän­des hop­pet om ett Vm-deltagande trots allt.

Men i Pe­ru fanns det ald­rig nå­gon oro.

– Nej, kon­gres­sen lyss­na­de på oss för att den här ris­ken in­te skul­le fin­nas. Vi på fot­bolls­för­bun­det är lug­na, det är full­stän­digt omöj­ligt att vi skul­le ris­ke­ra Pe­rus Vm-deltagande, sä­ger ord­fö­ran­den Ed­win Ovi­e­do till RPP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.