SÅ­DAN FAR, SÅ­DAN SON

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

BENDIK HA­REI­DE, ÅGES SON, TILL VG EF­TER DET ATT PAPPAN LETT DAN­MARK TILL VM-SLUT­SPE­LET.

n Allt ta­lar för att Kasper Sch­meichel vak­tar det dans­ka må­let i Ryss­land i som­mar.

I så fall blir han den 26:e spe­la­ren som har en far som ock­så del­ta­git i ett Vm-slut­spel.

Kas­pers pap­pa, Pe­ter, re­pre­sen­te­ra­de Dan­mark i VM­slut­spe­let i Frank­ri­ke 1998. Den gång­en gick Dan­mark till kvarts­fi­nal, där det blev stryk mot Bra­si­li­en.

För­re dans­ke för­bunds­kap­te­nen Mor­ten Ol­sen spe­la­de med Pe­ter och har trä­nat Kasper och ser sto­ra lik­he­ter mel­lan far och son.

– Bå­da har en enormt stark vinnar­men­ta­li­tet, det ser man var­je dag, sä­ger Ol­sen till Ek­st­ra Bla­det.

I Sverige har Roy An­ders­son och hans bå­da sö­ner, Pa­trik och Da­ni­el, re­pre­sen­te­rat Blå­gult i ett Vm-slut­spel.

”KAR­RIÄ­REN ÄR SNUDD PÅ KOM­PLETT.”

Kasper & Pe­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.