10 ALL­SVENS­KA STJÄR­NOR TOG IS­LAND TILL VM-FESTEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Is­land är som be­kant Sve­ri­ges andra­lag un­der mäs­ter­ska­pen nu­me­ra. In­te kons­tigt sett till att vi är du och bror med sto­ra de­lar av den is­länds­ka trup­pen. He­la 10 (!) spe­la­re som deltog i kva­let spe­lar el­ler har spe­lat i all­svens­kan nå­gon gång un­der sin kar­riär: Rag­nar Si­gurds­son och El­mar Bjar­na­son (IFK Gö­te­borg), Bir­kir Sae­vars­son och Kristins­son (Ham­mar­by), Ka­ri Ár­na­son (Djur­går­den, Mal­mö FF), Emil Hall­freds­son och Vi­dar Kjar­tans­son (Mal­mö FF), Al­fred Finn­bo­ga­son (Helsing­borg), Ari Skúla­son och Rag­nar Si­gurjóns­son (Gif Sundsvall). Yt­ter­li­ga­re fem spe­la­re kon­kur­re­rar de­fi­ni­tivt om en plats i Vm-trup­pen: Ar­nor Smá­ra­son (Ham­mar­by, Helsing­borg), Hau­kur Hauks­son (AIK), Hjör­tur Her­mans­son och Eli­as Ómars­son (IFK Gö­te­borg) samt Jon Gud­ni Fjólu­son (IFK Norr­kö­ping). All­svens­kan har för­tjä­nat sig rät­ten att slå sig över brös­tet vad gäl­ler den is­länds­ka fram­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.