RE­DO FÖR EN SIFFERLEK? OK, DÅ KÖR VI.

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

1

Mins­ta an­tal mål Ni­ge­ria gjort i ett Vm-slut­spel. 2002 i Ja­pan/syd­ko­rea för­lo­ra­de man grupp­spels­mat­chen mot Sverige med 2–1. Öv­ri­ga mat­cher i tur­ne­ring­en: 0–0 mot Eng­land och 0–1 mot Ar­gen­ti­na.

2

Så många in­hems­ka trä­na­re har lett Ni­ge­ria i ett Vm-slut­spel. Festus Onig­bin­de var för­bunds­kap­ten 2002 och Step­hen Keshi 2014 i Bra­si­li­en.

3

Är an­ta­let ut­länds­ka för­bunds­kap­te­ner som lett Ni­ge­ria i ett VM­slut­spel. Her­rar­na i frå­ga lyst­rar till nam­nen Cle­mens Wes­ter­hof, Bo­ra Mi­lu­ti­no­vic och Lars La­ger­bäck. ”Lasse La­gos” ba­sa­de för ”Su­per Eag­les” i Syd­af­ri­ka 2010.

13

Så många na­tio­ner har Ni­ge­ria mött i ett Vm-slut­spel. Sverige & Dan­mark finns på lis­tan.

78

Mi­nu­ten som Sun­day Oli­seh gjor­de se­ger­må­let i mot Spa­ni­en 1998. Må­let räk­nas som ett av Vm-histo­ri­ens vack­ras­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.