MAR­CUS RASHFORD

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

ENG­LAND

Född: 1997. Klubb: Man­ches­ter Uni­ted. Po­si­tion: An­fal­la­re. Kom­men­tar: Re­gist­ret är så barns­ligt brett. Vid den förs­ta an­blic­ken trod­de man kanske att Mar­cus Rashford blott var ett kvick­sil­ver med nä­sa för mål – vil­ket för­stås vo­re ut­märkt ba­ra det – men 20-åring­en är så myc­ket mer än så. Rent tek­niskt står han för det bäs­ta av två värl­dar: funk­tio­nellt smi­dig i första­touchen, men sam­ti­digt ka­pa­bel till ovän­ta­de dribb­lings­rai­der. Även om han i grun­den är an­fal­la­re har Rashford un­der José Mou­rin­ho vi­sat sig syl­vass även som yt­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.