RE­NA­TO SANCHES

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

POR­TU­GAL

Född: 1997. Klubb: Swan­sea. Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Kom­men­tar: För två år se­dan, ef­ter suc­cé­bi­rol­len i Por­tu­gals sen­sa­tio­nel­la Em-guld, ha­de föl­jan­de frå­ga be­trak­tats som svag­be­gå­vad: Plat­sar verk­li­gen Re­na­to Sanches på en lis­ta över VM:S mest spän­nan­de unga spe­la­re? För ef­ter EM 2016 har mitt­fäl­ta­ren hun­nit bli vär­vad av Bay­ern Mün­chen, bli­vit bän­kad, ut­lå­nad till Swan­sea, men of­ta sut­tit på bän­ken, och även tap­pat start­plat­sen i lands­la­get. Kan han hit­ta rätt la­gom till VM?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.