RAMADAN SOBHI

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

EGYP­TEN

Född: 1997. Klubb: Sto­ke. Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Kom­men­tar: Rör­lig of­fen­siv mitt­fäl­ta­re med våg­hal­sig tek­nik som har svårt att få till slut­pro­duk­ten. Egyp­ti­ern räk­nas än­då till en av Afri­kas mest spän­nan­de spe­la­re och är enormt om­hul­dad i hem­lan­det. Be­hö­ver san­no­likt ett mil­jöom­byte – Sobhi har stag­ne­rat i Sto­ke – för att verk­li­gen ex­plo­de­ra i klubb­lags­sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.