ACHRAF HAKIMI

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

MA­ROC­KO

Född: 1998. Klubb: Re­al Madrid. Po­si­tion: Hö­ger­back. Kom­men­tar: Spän­nan­de hö­ger­back som släpps fram­åt allt of­ta­re i Re­al Madrid. Då är man för­stås ing­en dus­sin­ta­lang. Enormt snabb, men ock­så följ­sam för­sva­ra­re som har fått en hel del star­ter även för Ma­roc­ko i Vm-kva­let. Känd i Re­al Madrids aka­de­mi som en ex­tremt of­fen­siv yt­ter­back. Det är dock si­dor som han än­nu in­te vi­sat upp fullt ut i se­ni­or­sam­man­hang. Född i Spa­ni­en men till ma­roc­kans­ka för­äld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.