VM-CHANS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Sta­nislav Tjertje­sov an­ställ­des med den ut­ta­la­de mål­sätt­ning­en att ta Ryss­land till VM­se­mi­fi­nal näs­ta som­mar. San­ning­en är sna­ra­re att Ryss­land, till­sam­mans med Syd­af­ri­ka 2010, är den sva­gas­te värd­na­tio­nen i mo­dern tid. De gam­la, tröt­ta, spe­lar­na för­svann för­vis­so ef­ter EM i Frank­ri­ke, där Ryss­land gjor­de en oer­hört blek fi­gur. Men man har in­te lyc­kats med ge­ne­ra­tions­väx­ling­en ens i när­he­ten så väl som det ha­de krävts. Chan­ser­na till viss fram­gång ökar för­stås med hem­maplans­för­de­len, där stör­re de­len av publi­ken kom­mer att hål­la på Ryss­land i var­je match. Men går de vi­da­re från grup­pen är det mer än god­känt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.