VÄRL­DENS TUF­FAS­TE JOBB?

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Det är tufft att va­ra för­bunds­kap­ten för Sau­dia­ra­bi­en. Det har bå­de Bert van Mar­wijk och Ed­gar­do Bau­za fått er­fa­ra. Bå­da fick spar­ken un­der 2017. van Mar­wijk, som lot­sa­de na­tio­nen till VM, fick ut­stå hård kri­tik i me­di­er­na för att han in­te följ­de li­ga­spe­let i lan­det till­räck­ligt nog­grant. Ef­ter den av­gö­ran­de Vm-kval­mat­chen mot Ja­pan i sep­tem­ber (som Sau­dia­ra­bi­en vann med 1–0) be­slu­ta­de de sty­ran­de i lan­dets fot­bolls­för­bund att in­te för­länga kon­trak­tet med hol­län­da­ren, som led­de sitt hem­land till Vm-fi­nal i Syd­af­ri­ka 2010.

Ar­gen­ti­na­ren Bau­za tog över ef­ter van Mar­wijk, men ef­ter tre för­lus­ter på fem trä­nings­lands­kam­per fick även han läm­na job­bet.

Nå­gon ny le­da­re in­för som­ma­rens mäs­ter­skap är än­nu in­te ut­sedd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.