FÖR­BUNDS­KAP­TEN VM-CHANS

Än­nu in­te ut­sedd.

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n I en grupp med Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten, Pa­les­ti­na, Ma­lay­sia och Öst­ti­mor ha­de Sau­di inga stör­re be­svär med att nå tred­je kval­run­dan. Där blev det tuf­fa­re, men tack va­re en 1–0-se­ger mot ett re­dan Vm-klart Ja­pan i sis­ta mat­chen lyc­ka­des man hål­la Austra­li­en bakom sig och und­vi­ka yt­ter­li­ga­re ett kval. Sau­di är 63:a på Fi­fa­rank­ning­en och har rim­li­gen mik­ro­sko­pis­ka chan­ser att över­le­va grupp­spe­let i Ryss­land.

”SAU­DIA­RA­BI­EN ÄR RE­DO ATT GE CARLO ANCELOTTI ETT ER­BJU­DAN­DE HAN IN­TE KAN TAC­KA NEJ TILL”. DAILY MAIL SKRI­VER ATT ITALIENAREN ÄR HÖGST UPP PÅ LAN­DETS ÖNS­KE­LIS­TA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.