SWEET 16

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Tre spe­la­re gjor­de 16 mål i kva­let till VM i Ryss­land.

En var Po­lens Ro­bert Le­wan­dowski, en an­nan Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­tens Ah­med Khalil.

Den tred­je som lyc­ka­des med be­drif­ten var Sau­dia­ra­bi­ens Mo­ham­med Al Sahlawi.

All­ra he­tast var Mo­ham­med Al Sahlawi i mö­tet med Öst­ti­mor. Sau­dia­ra­bi­en vann mat­chen med 10–0 och Al Sahlawi smäll­de in fem av må­len.

– Al­la spe­la­re skul­le äls­ka att spe­la i det här la­get och ut­an mi­na lag­kom­pi­sar skul­le jag omöj­ligt kun­na gö­ra så många mål som jag har gjort, sä­ger an­fal­la­ren, som till var­dags hu­se­rar i Al-nassr med sä­te i Riy­adh.

30-åring­en, som gjor­de A-lands­lags­de­but som 23-åring 2010, har på 35 lands­kam­per gjort 28 mål. 2009 byt­te han klubb från Al-qa­di­siya till Al-nassr, som be­ta­la­de mot­sva­ran­de 80 mil­jo­ner kro­nor för hans sig­na­tur, vil­ket är trans­fer­re­kord i lan­det.

Al Sahlawi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.