FÖR­BUNDS­KAP­TEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

ÓSCAR TABÁ­REZ, 70 Me­ri­ter: Vm-fy­ra med Uru­gu­ay 2010. n Cool fot­bollsfar­bror som fram­gångs­rikt ba­sat över Uru­gu­ay se­dan 2006. Den för­bunds­kap­ten i värl­den som har trä­nat sam­ma lands­lag i flest an­tal mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.