TILL­BA­KA TAGGAD TILL TÄN­DER­NA

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n 26 ju­ni 2014 tug­ga­de han på Gi­or­gio Chi­el­li­nis ax­el. Se­dan var Lu­is Suá­rez av­stängd från al­la täv­lings­lands­kam­per un­der näs­tan två år.

639 da­gar ef­ter bi­tan­det fick an­fal­la­ren dra på sig den him­mels­blå trö­jan och springa ut med si­na lands­män på pla­nen igen. Förs­ta testet var det tuf­fas­te möj­li­ga: Bra­si­li­en bor­ta i Vm-kva­let.

Då vi­sa­de Suá­rez att han fort­fa­ran­de har ­bet­tet. Yt­ter­spring­a­ren Al­va­ro Pe­rei­ra fri­spe­la­de stri­kern som lugnt och me­to­diskt sköt in ett lågt skott för­bi bra­si­li­ans­ke mål­vak­ten Alis­son så att Uru­gu­ay kun­de häm­ta till­ba­ka ett 0–2-un­der­läge till 2–2.

– Det var en drömcome­back, för du för­sö­ker ju all­tid gö­ra ditt bäs­ta för la­get. Om jag, som i den här mat­chen, hjäl­per mitt lag till ett kryss så kan jag gå hem lyck­lig. Det här var väl­digt känslo­mäs­sigt, sa Suá­rez ef­ter mat­chen.

To­talt gjor­de uru­gu­ay­a­nen fem mål på tret­ton mat­cher i Vm-kva­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.