SÖ­KER VM 100 ÅR EF­TER

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Till­ba­ka till där allt bör­ja­de?

Det hop­pas Uru­gu­ay – som an­sö­ker om att ar­ran­ge­ra VM 2030. 100 år ef­ter det förs­ta världs­mäs­ter­ska­pet som allt­så gick av sta­peln i lan­det 1930. Den här gång­en så an­sö­ker Uru­gu­ay om ett de­lat ar­ran­gör­skap till­sam­mans med grann­lan­det Ar­gen­ti­na. Helt nöd­vän­digt om Fi­fas krav på in­fra­struk­tur, me­gaa­re­nor och öv­rig ex­tra­va­gans ska kun­na till­go­do­ses.

Det ser dock tufft ut för Uru­gu­ay och Ar­gen­ti­na. För väl­jer verk­li­gen Fifa nostal­gi när värs­ta ri­va­len om Vm-mäs­ter­ska­pet är Ki­na? Ki­ne­ser­na har peng­ar­na, kon­tak­ter­na och in­fra­struk­tu­ren. Dess­utom har lan­det in­ve­ste­rat or­dent­ligt i Fifa de se­nas­te åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.