VM-CHANS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Kanske det lag som im­po­ne­ra­de all­ra mest i kva­let. Bol­la­de med Ita­li­en i hem­ma­mö­tet och gjor­de to­talt 36 mål, sam­ti­digt som man ba­ra släpp­te in tre. Vi­sa­de såklart prov på för­må­gan att kun­na kon­trol­le­ra en match med eget bol­l­in­ne­hav, men ock­så att man kan för­sva­ra/kont­ra sig till ett re­sul­tat. Påminner i spel­stil nu­me­ra (näs­tan) li­ka myc­ket om Re­al Madrid som Bar­ce­lo­na. Kan ab­so­lut gå he­la vägen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.