AFRI­KAS DOMINANTER

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Det är möj­ligt att folk ser Ma­roc­ko som ett ex­o­tiskt in­slag i Vm-tur­ne­ring­en, men på den af­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten är lan­det en makt­fak­tor i fot­bolls­sam­man­hang.

1970 blev Ma­roc­ko förs­ta af­ri­kans­ka lan­det att ta po­äng i ett Vm-slut­spel, via 1–1 mot Bul­ga­ri­en i Mex­i­ko. 16 år se­na­re skrev Ma­roc­ko ett nytt stycke histo­ria ge­nom att bli det förs­ta af­ri­kans­ka lan­det som tog sig för­bi det in­le­dan­de grupp­spe­let i ett Vm-slut­spel.

Wydad från lan­dets störs­ta stad Ca­sab­lan­ca är re­ge­ran­de af­ri­kans­ka CL­mäs­ta­re ef­ter fi­nal­se­ger mot egyp­tis­ka Al Ahly. Wydad blir där­med Afri­kas re­pre­sen­tant i klubb­lags-vm i december.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.