”DEN VI­TA TROLLKARLEN” SKA FRÄLSA

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Her­vé Re­nard är unik i åt­minsto­ne ett av­se­en­de. 49-åring­en från Aix-les-bains i syd­öst­ra Frank­ri­ke är den en­de som har lett två na­tio­ner till se­ger i af­ri­kans­ka mäs­ter­ska­pen. 2012 var han för­bunds­kap­ten för Zam­bia som gick he­la vägen i mäs­ter­ska­pet och 2015 coacha­de han El­fen­bens­kus­ten till se­ger i tur­ne­ring­en.

– Jag äls­kar Afri­ka och jag kom­mer för­mod­li­gen att bo här i he­la mitt liv, sä­ger Her­vé Re­nard i in­ter­vju­er.

I feb­ru­a­ri 2016 tog Re­nard över det ma­roc­kans­ka lands­la­get och ef­ter att ha lett lan­det till dess förs­ta Vm-slut­spel se­dan 1998 kal­las han ”den vi­te trollkarlen”.

Re­nard har även va­rit för­bunds­kap­ten för An­go­la. 2015 åter­kom han till Frank­ri­ke och Lil­le, men där fick han spar­ken ef­ter ett halv­år. Her­vé Re­nard har två gång­er ut­setts till Afri­kas bäs­te trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.