VM-CHANS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Ta­bell­ra­den i det av­slu­tan­de kva­let sig­na­le­rar ett och an­nat. In­te nog med att Ma­roc­ko vann sin grupp fö­re El­fen­bens­kus­ten, Ga­bon och Ma­li – man gjor­de det ut­an att för­lo­ra en match och ut­an att släp­pa in ett en­da mål. Än­då finns det ing­en an­led­ning att tok­haus­sa ”At­las­le­jo­nen” ef­tersom kon­kur­ren­sen nu blir än­nu myc­ket hår­da­re. Lyc­kas Ma­roc­ko ta sig för­bi grupp­spe­let har man gjort det rik­tigt bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.