FÖR­BUNDS­KAP­TEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

CAR­LOS QU­EI­ROZ, 64 Me­ri­ter: Mäs­ta­re i U20-VM två gång­er med Por­tu­gal. Por­tu­gi­sisk cup­mäs­ta­re. n Oer­hört väl­me­ri­te­rad, Iran är det tred­je lands­la­get som Qu­ei­roz tar till VM ef­ter Syd­af­ri­ka (2002) och Por­tu­gal (2010). Har nu lett Iran se­dan 2011, vil­ket är en evig­het sett till det tå­la­mod som det irans­ka för­bun­det haft med ti­di­ga­re för­bunds­kap­te­ner. Har ti­di­ga­re trä­nat Re­al Madrid och va­rit as­si­ste­ran­de trä­na­re till Alex Fergu­son i Man­ches­ter Uni­ted.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.