MÄSTERSKAPSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Gör nu sitt tred­je VM på de fy­ra se­nas­te tur­ne­ring­ar­na. Har än­nu in­te lyc­kats ta sig vi­da­re från grupp­spe­let och har en re­la­tivt ung spelar­trupp där ma­jo­ri­te­ten av spe­lar­na in­te spe­lar i Eu­ro­pa till var­dags. För­u­tom en b-lands­kamp mot Irak så har Iran in­te för­lo­rat en lands­kamp se­dan de möt­te Sverige på Fri­ends Are­na i mars 2015. Tur­ne­rings­mäs­sigt har det dock in­te gått nå­got vi­da­re. Ut i grupp­spe­let i VM 2014. Ut i kvarts­fi­na­len i de asi­a­tis­ka mäs­ter­ska­pen 2015 och U23-lands­la­get gick in­te ens vi­da­re från grupp­spe­let i sitt se­nas­te kon­ti­nent­mäs­ter­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.