BEN­ZE­MA KRÄ­VER SVAR: ’VUX­EN MAN’

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Cham­pi­ons Le­a­gue-vin­na­re två år på ra­ken. Mer el­ler mind­re gi­ven i Re­al Madrids star­tel­va se­dan nio sä­song­er. Ka­rim Ben­ze­ma, 27, ha­de för­stås va­rit en själv­klar start­s­pe­la­re i näs­tan vil­ket lands­lag som helst. Men för­bunds­kap­ten Di­di­er De­schamps nob­bar Ben­ze­ma se­dan två till­ba­ka då an­fal­la­ren var iblan­dad i en bi­sarr ut­press- nings­här­va rik­tad mot då­va­ran­de lag­kam­ra­ten Mat­hi­eu Val­bu­e­na.

– Jag skul­le vil­ja ha en dis­kus­sion med för­bunds­kap­te­nen. Att han be­rät­tar vad han tän­ker. För jag be­hö­ver ve­ta det, sä­ger en be­svi­ken Ben­ze­ma och fort­sät­ter:

– Det är orätt­vist för jag får ing­en för­kla­ring. Jag är en vux­en man och jag vill ha en för­kla­ring var­för han in­te väl­jer mig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.