4–3–3 SKA FÅ POGBA LYF­TA

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Hur ska Frank­ri­ke egent­li­gen stäl­la upp? Di­di­er De­schamps har gär­na an­vänt sig av ett 4–4–2 el­ler 4–2–2–2, men många frans­ka ex­per­ter hop­pas på en 4–3–3upp­ställ­ning un­der som­ma­rens mäs­ter­skap.

Myc­ket för att su­per­ta­lang­en Kylian Mbappé ska kun­na tryc­kas in i star­tel­van på en mer na­tur­lig an­falls­po­si­tion, sna­ra­re än som obe­kväm yt­ter­mitt­fäl­ta­re. Det skul­le ock­så ge Paul Pogba möjligheten till sin fa­vo­ri­troll: som den of­fen­si­va spel­för­de­la­ren av tre in­ner­mitt­fäl­ta­re.

Pogba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.