VM-CHANS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n In­te över­lägs­na, men till sy­ven­de och sist än­då själv­kla­ra vin­na­re i sin Vm-kval­grupp. Få lag, om nå­got, kan kom­bi­ne­ra tek­nisk ele­gans med fe­no­me­nal fy­sik som Frank­ri­ke och star­tel­van (och trup­pen!) be­står för­stås av idel världs­spe­la­re. Di­di­er De­schamps mås­te dock få de ma­ka­lö­sa in­di­vi­der­na att se ut som ett kol­lek­tiv, sna­ra­re än el­va rik­tigt bra spe­la­re. Då blir Frank­ri­ke en av fa­vo­ri­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.