MÄSTERSKAPSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Näs­tan al­la spe­la­re deltog i det lag som san­no­likt var EM i Frank­ri­kes all­ra bäs­ta, men som snöp­ligt för­lo­ra­de fi­na­len mot Por­tu­gal. Frank­ri­ke har haft en myc­ket po­si­tiv ut­veck­ling se­dan de bå­da dep­pi­ga de­baclen som var VM 2010 och EM 2012. För den nu­va­ran­de stom­men i lands­la­get har råg i ryg­gen ef­ter två star­ka mäs­ter­skap: VM 2016 i Bra­si­li­en och EM 2016 på hem­ma­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.