MÄSTERSK APSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Det ska sä­gas di­rekt: ”Soc­ce­roos” har in­te många kon­kur­rens­för­de­lar gente­mot de and­ra na­tio­ner­na som kom­mer till Ryss­land i som­mar, men när det gäl­ler Vm-slut­spel­ser­fa­ren­het kan man mä­ta sig hyf­sat. Tim Cahill, till ex­em­pel, gör nu, om han kom­mer till start, sitt fjär­de raka Vm-slut­spel. Playoff­hjäl­ten Mi­le Je­dinak är en an­nan spe­la­re som knap­past du­kar un­der för tryc­ket när det bör­jar dra ihop sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.