VM-CHANS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Kva­let gick som en dans, men ”Soc­ce­roos” har ald­rig rest till ett Vm-slut­spel som någ­ra fa­vo­ri­ter, och gör det in­te nu hel­ler. Sna­ra­re tvärtom. Går man ut på nä­tet och kol­lar vad in­ter­na­tio­nell press skri­ver är det ge­nom­gå­en­de så att Austra­li­en ran­kas som ett av de ab­so­lut säms­ta la­gen. Tar la­get po­äng i Ryss­land är det bra. Når man knock out-fa­sen i tur­ne­ring­en är det sen­sa­tio­nellt. Un­ge­fär så.

”AUSTRALISK FOT­BOLL HAR FÖR­LO­RAT NÅ­GOT MYC­KET STORT” JOSEP GOMBAU, AS­SI­STE­RAN­DE FÖR­BUNDS­KAP­TEN, BEKLAGAR DJUPT DET FAK­TUM ATT FÖR­BUNDS­KAP­TEN ANGE POSTECOGLU FÖR ETT PAR VEC­KOR SEN BE­STÄM­DE SIG FÖR ATT LÄM­NA SITT UPP­DRAG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.