’EN GUD BLAND MÄN’

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Mi­le Je­dinak gjor­de samt­li­ga tre mål, två på straff och ett på fri­spark, när Hon­du­ras hem­ma­beseg­ra­des med 3–1 i det and­ra och av­gö­ran­de play off-mö­tet.

Det fick vis­sa kon­se­kven­ser för Je­dinaks si­da på Wi­ki­pe­dia. En­dast ett par tim­mar ef­ter slut­sig­na­len stod där att lä­sa:

”Mi­chael John ”Mi­le” Je­dinak är en Gud bland män och en au­st­ra- lisk pro­fes­sio­nell fot­bolls­spe­la­re som spe­lar som de­fen­siv mitt­fäl­ta­re för Aston Vil­la och austra­lis­ka lands­la­get, där han är lag­kap­ten. Han är nu fa­vo­rit att vin­na Bal­lon’or ef­ter att ha gjort ett hat­t­rick mot Hon­du­ras i den av­gö­ran­de play off-mat­chen till VM i Ryss­land. Det sägs att han är den störs­te fot­bolls­spe­la­re som nå­gon­sin har levt.” Vi miss­tän­ker rätt starkt att det kan va­ra en aning ex­al­te­rad Soc­ce­roossup­por­ter som änd­rat i ur­sprungs­tex­ten. Vad tror du?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.