0–0 3–1!

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Svet­tigt. 22 mat­cher se­na­re är Austra­li­en i VM, i playoff mot Hon­du­ras blev det...

n Re­na barn­le­ken för Austra­li­en att ta sig till VM?

Sett till mot­stånd kanske man kan tyc­ka det, men fak­tum är att la­get spe­la­de in­te mind­re än 22 mat­cher in­nan bil­jet­ten till Ryss­land kun­de kvit­te­ras ut.

Av de 22 mat­cher­na för­lo­ra­de ”Soc­ce­roos” en­dast två – bor­ta mot Jor­da­ni­en (0–2) och bor­ta mot Ja­pan (0–2).

I play off be­seg­ra­des först Sy­ri­en med sam­man­lagt 2–1 och se­dan Hon­du­ras med sam­man­lagt 3–1.

2–1 5–0 3–0 0–2 3–0 4–0 7–0 5–1 2–0 1–0 2–2 1–1 2–2 1–1 2–0 3–2 0–2 2–1 1–1 2–1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.