VM-CHANS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n La­get blan­da­de och gav rätt friskt i kva­let, vil­ket en 0–1-för­lust hem­ma mot Mon­te­negro och en 4–0-se­ger hem­ma mot Po­len in­di­ke­rar. Att Ir­land be­seg­ra­des med he­la 5–1 i det av­gö­ran­de play off-mö­tet i Dublin ska man ta med viss ny­pa salt; när två bal­long­er pum­pas upp till max är det lätt hänt att den ena spric­ker. Så­här: tar ”lands­hol­det” sig för­bi grupp­spe­let i Ryss­land kvit­te­rar man ut ett fint be­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.