MÄSTERSKAPSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Trots att Dan­mark mis­sa­de VM i Bra­si­li­en 2014 och EM i Frank­ri­ke två år se­na­re finns det fak­tiskt någ­ra spe­la­re i Åge Ha­rei­des trupp som är be­kan­ta med de för­hål­lan­den som all­tid rå­der i sam­band med sto­ra, glo­ba­la fot­bolls­mäs­ter­skap. Christi­an Erik­sen, Si­mon Kjaer, Wil­li­am Kvist och kee­pern Kasper Sch­meichel, för att nu näm­na en kvar­tett, ingick samt­li­ga i den dans­ka trup­pen till Em-slut­spe­let 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.