LO­VAR LÖPTUR VID SE­GER

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Lio­nel Mes­si brin­ner för att vin­na VM. Så myc­ket att han har sla­git vad med en känd ar­gen­tinsk jour­na­list om sa­ken. Om Ar­gen­ti­na tar gul­det i Ryss­land kom­mer Mes­si le­da en språng­marsch från hem­met i Ar­royo Se­co till San Ni­co­las i Ar­gen­ti­na. Det är en re­jäl vand­ring: 40 kilo­me­ter och tar cir­ka 8 tim­mar att ge­nom­fö­ra. – Vi gör det ba­ra! sä­ger Mes­si. Svet­tigt!

SAN NI­CO­LAS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.