MÄSTERSKAPSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Mäs­ter­skapsru­ti­nen är för­stås fort­fa­ran­de klart be­grän­sad, men ef­ter es­ka­pa­der­na un­der EM förr­för­ra som­ma­ren in­te läng­re obe­fint­lig. Det är dess­utom i prin­cip sam­ma trupp som åker till Ryss­land två år se­na­re. Sam­ti­digt är Frank­ri­ke in­te Ryss­land och lo­gisti­ken blir svå­ra­re att puss­la sam­man för ett fort­fa­ran­de rätt oer­fa­ret fot­bolls­för­bund av Is­lands stor­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.