MÄSTERSK APSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Har ba­ra mis­sat ett Vm-slut­spel sen man tog Vm-brons 1998 i Frank­ri­ke (2010 i Syd­af­ri­ka), och de spe­la­re som Zlatko Dalic kom­mer att ta ut till fot­bolls­fes­ten i som­mar har i de fles­ta fall känt på den at­mo­sfär som all­tid rå­der kring ett glo­balt mäs­ter­skap. Det stjärnspäc­ka­de la­get kan va­ra ojämnt i pre­sta­tio­ner­na, men vid säm­re in­sat­ser hand­lar det knap­past om att man har du­kat un­der för tryc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.